Súčasnosť  Orlova
 
Musíte aktualizovať svoj Flash Player,
alebo povoliť JavaScript,
aby webová stránka zobrazila menu.
Get Flash Player
    8.07.2018   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján. Fotoalbum

  10.06.2018   V našej farnosti sme privítali ikonu krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky. Fotogaléria

    5.06.2018   Bolo dokončené nové oplotenie farskej bodovy. Fotoalbum

    5.06.2018   Bol zhotovený nový misijný kríž. Fotogaléria

  27.05.2018   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo jedenásť deti.


  16.02.2018   Bolo v našej farnosti svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  25.12.2017   Do našich domov koledníci doniesli radostnú novinu. Fotogaléria

  15.10.2017   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

    1.09.2017   Farský deň bol pri kapličke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    9.07.2017   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Gača. Fotoalbum

    1.07.2017   Boli ukončené práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    4.06 2017   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo šesť deti. Fotoalbum

  19.05.2017   Uskutočnila sa púť do Krakova - Lagievniki do kostola Božieho milosrdenstva. Fotoalbum

    3.03.2017   Bolo v našej farnosti svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  24.02.2017   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

  23.11.2016   Nové nerezové zábradlie pri kaplnke Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Fotogaléria

  21.11.2016   Požehnanie deti a mládeže. Fotoalbum

  13.11.2016   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

  30.10.2016   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval a posviacku

  obnoveného chrámu vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Pri tejto priležitosti vladyka udelil o. Michalovi Kurucovi st. právo nosiť nábederník,

  symbol duchovného meča, čím ocenil jeho službu Cirkvi. Fotoalbum

  27.10.2016   Bola v našej farnosti duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Fotogaléria

  18.09.2016   Kurátori v Andrejovke zložili sľub. Fotogaléria

  18.09.2016   Poďakovanie cerkovničke v Andrejovke. Foto

  10.07 2016   Odpustovú sv. liturgiu k sviatku sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Urvinitka. Fotoalbum

    1.09 2016   Farský deň bol v kultúrnom dome a na miestnom ihrisku. Fotoalbum

    5.06 2016   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo osem deti. Fotoalbum

  25.05.2016   V máji - júly boli začaté práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  20.05 2016   Uskutočnila sa púť do Krakova - Vielička. Fotoalbum

  17.05.2016   Bol zreštaurovaný celý ikonostas, ktorý urobil Miroslav Mindek Fotogaléria

  11.04.2016   V našom chráme sme mali obraz Blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej Fotogaléria

  16.01.2016   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

    6.01.2016   Bola daná do užívania nádoba na svätenú vodu, ktorá bude veriacim stále k dispozícii. Foto

    6.01.2016   Aj tohto roku bolo požehnanie domov a bytov na požiadanie občanov. Foto

  26.12.2015   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


  25.12.2015   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

    6.12.2015   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  21.11.2015   Požehnanie deti a mládeže. Fotoalbum

  15.11.2015   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

    8.11.2015   V jeseni bol prerobený múrik a zhotovené nové zábradlie. Fotogaléria

    1.11.2015   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ľubomír Karaffa. Fotoalbum

    5.07.2015   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Marek Peter. Fotoalbum

    7.06 2015   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotoalbum

  16.05 2015   Uskutočnila sa púť do Krakova - Osvienčim. Fotoalbum

    5.05 2015   Bola dekanská porada s vladykom Milanom Lachom. Fotogaléria

    3.04 2015   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  24.01.2015   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

  12.11.2014   Bolo urobené odvodnenie chrámu, spevnený svah pod cintorínom,

  nový chodník, schody a obnovená fasáda chrámu. Fotogaléria

  26.10.2014   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Janičko. Fotoalbum

    6.07.2014   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Šimko. Fotoalbum

  11.05.2014   V tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu šesť deti. Fotoalbum

  18.04 2014   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  14.04.2014   Boli vymenené lavice v chráme. Fotogaléria

  11.01.2014   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

  27.12.2013   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


    6.12.2013   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  17.11.2013   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Fotoalbum

  27.10.2013   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve

  celebroval náš rodák o. Martin Gergelčík. Fotoalbum

  22.09.2013  Pochod za život v Košiciach Fotogaléria

    5.07.2013  Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján Pavlik. Fotoalbum

    2.06.2013   V našej farnosti sa konala adorácia s Najsvätejšou Eucharistiou po obci. Fotoalbum Článok

  19.05 2013   V tomto roku pristupili k prvému svätému prijímaniu traja chlapci. Fotoalbum

    3.- 4.2013   Bola vymenená podlaha v celom chráme. Fotoalbum

    2.- 4.2013   Bratia Miroslav a Peter Mindekovci urobili maľbu v cháme sv. Paraskevy. Fotogaléria

    2.- 3.2013   Bola urobená maľba, vymenené zábradlie a lavice na chóre. Fotogaléria

        3. 2013   Boli vymenené všetky okná v chráme. Foto

  12.01.2013   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

    5.12.2012   Mali sme slávnosť v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

    5.07.2012   Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval Mgr. Vladimír Sekera - Mikluš. Fotoalbum

    4.07.2012   Bola posviacka mosta. Slávnostnú omšu celebroval a posviacku nového mosta

  vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria

    3.06.2012   Tohto roku k prvému svätému prijímaniu pristupilo deväť deti. Fotoalbum

  12.03.2012   V mesiaci marec bola výmenená strecha na lodi chrámu sv. Paraskevy. Fotoalbum

  28.01.2012   V našom chráme sme mali obraz Božieho milosrdenstva. Fotogaléria

  21.01.2012   Uskutočnila sa farsko-obecná zakáľačka. Fotoalbum

    7.01.2012   Bola posviacka domov. Fotogaléria

  25.12.2011   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

    6.12.2011   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  25.11.2011   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


  23.10.2011   Začli sa práce na stavbe nového mosta. Fotoalbum

  13.11.2011   Posviacku kostola vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Kostol v Andrejovke bol zasvätený Svätému hieromučeníkový Jozafátovi. Fotoalbum


  11.11.2011   V Andrejovke bola dokončená stavba nového kostola. Fotoalbum


  30.10.2011   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ján Hromo. Fotoalbum

    1.09.2011   Pri budove fary bol záver prázdnin. Fotoalbum

  28.08.2011   Bol posvätený nový kalich. Fotogaléria

  22.08.2011   Uskutočnil sa trojdňový farský výlet do okolia obce Čičmany. Fotoalbum

  18.08.2011   Farský deň bol pri kapličke. Fotoalbum

  10.07.2011   Tohtoročnú odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Juraj Popovič. Fotoalbum

  26.06 2011   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotoalbum

  26.12.2010   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


  25.12.2010   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

    5.12.2010   V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme mali slávnosť na ktorej bol aj Mikuláš. Fotoalbum

  25.11.2010   Kurátori v Orlove zložili sľub. Fotogaléria

  24.11.2010   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


  31.10.2010   Odpustová slávnosť ku patrónke chrámu sv. Paraskeve sa konala za krásneho počasia. Fotoalbum

  10.08.2010   Začali sa práce na likvidácií nepotrebnej starej farskej budovy. Fotoalbum

  26.06.2010   Uskutočnila sa púť do Krakova Fotoalbum

    6.06 2010   Aj v tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu dvanásť deti. Fotoalbum

    4.06 2010   Po dlhotrvajúcich dažďoch bola veľká povodeň. Fotogaléria

    5.12.2009   Aj tohto roku našu farnosť navštívil Mikuláš. Fotoalbum

    1.11.2009   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Jozef Hromják. Fotoalbum

  12.07.2009   Slávil primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal Kuruc. Fotogaléria

    5.07.2009   Tohtoročná odpustová slávnosť bola pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  28.06.2009   Prijal z rúk arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského

  eparchu Sviatosť kňazstva náš rodák Michal Kuruc. Fotogaléria


  14.06.2009   Tohto roku k prvému svätému prijímaniu pristupilo dvanásť deti. Fotoalbum

  31.05.2009   Bola posviacka novej farskej budovy s archijerejskou sv. liturgiou, ktorú celebroval

  o. Mons. arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria


  10.05.2009   Bola posviacka kríža obnoveného rodinou Heleny Maxinčakovej. Fotogaléria

  25.12.2008   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

    6.12.2008   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  26.10.2008   Odpustovú sv. liturgiu ku sv. Paraskeve celebroval o. Miroslav Hricik. Fotoalbum

    6.07.2008   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  15.06.2008   Uskutočnil sa výlet pri kapličke spojený s upratovaním. Fotoalbum


  25.05.2008   Aj v tomto roku sme v našej farnosti slávili slávnosť prvého svätého prijímania.

  K sviatosti pristúpilo sedem deti. Fotoalbum


  16.05.2008   Uskutočnil sa farsko-obecný ples. Fotoalbum


  12.04.2008   Vo filiálke Andrejovka sa začali práce s úpravou terénu na stavbu kostola. Fotoalbum

  23.03 2008   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  17.02.2008   Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili v Prešove na intronizácií vladyku Jána Babjaka. Fotogaléria

  21.12.2007   Bola v kostole urobená maľba svätyne. Fotogaléria

    6.12.2007   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  14.10.2007   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

  15.08.2007   Bolo začaté s výstavbou novej farskej budovy. Dokončená bola v máji 2009. Fotoalbum

  29.07.2007   Mali sme v našej farnosti relikvie blaženého Pavla Gojdiča. Fotogaléria

  22.08.2006   Posviacka cintorína. Fotoalbum

    6.07.2006   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

  10.07.2005   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    6.12.2004   Mali sme slávnosť sviatku sv. Mikuláša. Fotoalbum

  17.10.2004   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Fotoalbum

  22.06.2003   Prijal z rúk vladyku ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského eparchu Sviatosť kňazstva

  náš rodák Martin Gergelčík. Fotogaléria


  26.4.- 4.5.2003   Boli v našej farnosti Sväté Misie, ktoré vykonali otcovia redemtoristi:

  o. Miroslav Medviď, C.Ss.R. a o. Mikuláš Tressa, C.Ss.R. Fotogaléria