Súčasnosť Orlova
 
  15.02.2020   Bola v našej farnosti duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Fotogaléria

    9.02.2020   Veriaci blahoželali správcovi farnosti k jeho 45-tým narodeninám. Foto

    6.01.2020   Aj tohto roku bola posviacka domov a bytov na požiadanie občanov. Foto

  27.12.2019   V chráme mala Vianočný koncert Anka Poráčová s rodinou. Galéria

  25.12.2019   Po sv. liturgií v chráme vystúpila FS Virlivčanka a svojím spevom skrášlila vianočnú náladu.

  Popoludní mládež chodila po domoch a zvestovala Dobrú novinu.

  13.10.2019   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. František Barkóci.

  31.08.2019   Pri príležitosti ukončenia prázdnin a za účelom zoznámenia sa s novým otcom duchovným,

  bolo pri farskej budove stretnutie s opekačkou za hojnej účasti mládeže a dospelých.

  26.07.2019   Dnes bol do našej farností uvedený nový správca, otec duchovný Ján Pavlík. Foto

    7.07.2019   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Iľko. Galéria

    6.07.2019   Naši veriaci boli na púti v Medžugori. Video   Fotogaléria

    5.07.2019   Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda začali oslavy 670 rokov - prvej písomnej zmienky o obci,

  slávnostnou bohoslužbou, ktorú skrášlil spevácky zbor Karpaty z Košíc. Galéria

  30.06.2019   V gréckokatolíckom kňazskom seminári sa uskutočnil tábor pre miništrantov.

  Boli tam aj miništranti z našej farnosti. Stránka   Fotogaléria

  29.06.2019   Bolo posedenie veriacich vo sviatok apoštolov Petra a Pavla. Fotogaléria

  13.06.2019   Boli vymenené hlavné vchodové dvere do chrámu a do sakristie. Fotogaléria

    8.03.2019   Bolo v našej farnosti svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

    2.03.2019   Protopresbyteriát Orlov mal dnes Fatimskú sobotu v Bazilike Minor v Ľutine. Fotogaléria

  14.10.2018   Odpustovú sv. liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Baka. Galéria

    6.10.2018   Veriaci boli na návšteve Ríma pri príležitosti 200-stého výročia Prešovskej archieparchií. Fotogaléria

    8.07.2018   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján. Galéria

  10.06.2018   V našej farnosti sme privítali ikonu krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky. Fotogaléria

    5.06.2018   Bolo dokončené nové oplotenie farskej bodovy. Galéria

    5.06.2018   Bol zhotovený nový misijný kríž. Fotogaléria

  27.05.2018   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo jedenásť deti. Galéria

  16.02.2018   Bolo v našej farnosti svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  25.12.2017   Do našich domov koledníci doniesli radostnú novinu. Fotogaléria

  25.12.2017   V chráme bola oslava narodenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Video   Galéria

    6.12.2017   V chráme bola slávnosť k sviatku sv. Mikuláša. Galéria

  12.11.2017   Bola odpustová liturgia v chráme sv. Jozafáta v Andrejovke.. Galéria

  15.10.2017   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Galéria

    1.09.2017   Pri kapličke sv. Cyrila a Metoda bol farský deň. Galéria

    9.07.2017   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Gača. Galéria

    1.07.2017   Boli ukončené práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Galéria

    4.06 2017   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo šesť deti. Galéria

  19.05.2017   Sa uskutočnila púť do Krakova - Lagievniki do kostola Božieho milosrdenstva. Galéria

    3.03.2017   Bolo v našej farnosti svätenie posvätného jedla kolivo. Fotogaléria

  13.11.2016   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Galéria

  21.11.2016   Bolo stretnutie mládeže vo sviatok vstupu Bohorodičky do chrámu. Video

  30.10.2016   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval a posviacku

  obnoveného chrámu vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Pri tejto priležitosti vladyka udelil o. Michalovi Kurucovi st. právo nosiť nábederník,

  symbol duchovného meča, čím ocenil jeho službu Cirkvi. Video   Galéria

  27.10.2016   Bola v našej farnosti duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Fotogaléria

  10.07 2016   Odpustovú sv. liturgiu k sviatku sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Urvinitka. Galéria

    5.06 2016   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo osem deti. Galéria

  25.05.2016   V máji - júly boli začaté práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Galéria

  17.05.2016   Bol zreštaurovaný celý ikonostas, ktorý urobil Miroslav Mindek Fotogaléria

  11.04.2016   V našom chráme sme mali obraz Blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej Fotogaléria

    6.01.2016   Bola daná do užívania nádoba na svätenú vodu, ktorá bude veriacim stále k dispozícii. Foto

    6.01.2016   Aj tohto roku bolo požehnanie domov a bytov na požiadanie občanov. Foto

  25.12.2015   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

  15.11.2015   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Galéria

    8.11.2015   V jeseni bol prerobený múrik a zhotovené nové nerezové zábradlie. Fotogaléria

    1.11.2015   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ľubomír Karaffa. Galéria

    5.07.2015   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Marek Peter. Galéria

    7.06 2015   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Galéria

    5.05 2015   Bola dekanská porada s vladykom Milanom Lachom. Fotogaléria

    3.04 2015   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  12.11.2014   V lete a v jeseni boli urobené vonkajšie práce a to, odvodnenie a nový chodník

  okolo chrámu, prerobené pristupové schody, spevnený svah pod cintorínom

  a obnovený náter fasády chrámu. Fotogaléria

  26.10.2014   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Janičko. Galéria

    6.07.2014   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Šimko. Galéria

  11.05.2014   V tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu šesť deti. Galéria

  18.04 2014   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  14.04.2014   Boli vymenené lavice v chráme. Fotogaléria

  17.11.2013   Bola slávnostná odpustová liturgia sv. Jozafáta v Andrejovke. Galéria

  27.10.2013   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve

  celebroval náš rodák o. Martin Gergelčík. Galéria

  22.09.2013  Pochod za život v Košiciach Fotogaléria

    5.07.2013  Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján Pavlik. Galéria

    2.06.2013   V našej farnosti sa konala adorácia s Najsvätejšou Eucharistiou po obci. Galéria Článok

  19.05 2013   V tomto roku pristupili k prvému svätému prijímaniu traja chlapci. Galéria

    3.- 4.2013   Bola vymenená podlaha v celom chráme. Galéria

    2.- 4.2013   Bratia Miroslav a Peter Mindekovci urobili maľbu v cháme sv. Paraskevy. Fotogaléria

    2.- 3.2013   Bola urobená maľba, vymenené zábradlie a lavice na chóre. Fotogaléria

        3. 2013   Boli vymenené všetky okná v chráme. Foto

    5.07.2012   Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval Mgr. Vladimír Sekera - Mikluš. Galéria

    4.07.2012   Bola posviacka mosta. Slávnostnú omšu celebroval a posviacku nového mosta

  vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria

    3.06.2012   Tohto roku k prvému svätému prijímaniu pristupilo deväť deti. Galéria

  12.03.2012   V mesiaci marec bola výmenená strecha na lodi chrámu sv. Paraskevy. Galéria

  28.01.2012   V našom chráme sme mali obraz Božieho milosrdenstva. Fotogaléria

    7.01.2012   Bola posviacka domov. Fotogaléria

  25.12.2011   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

  13.11.2011   Posviacku kostola vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Kostol v Andrejovke bol zasvätený Svätému hieromučeníkový Jozafátovi. Galéria


  11.11.2011   V Andrejovke bola dokončená stavba nového kostola. Galéria


  30.10.2011   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ján Hromo. Galéria

    1.09.2011   Bol farský deň. Galéria

  28.08.2011   Bol posvätený nový kalich. Fotogaléria

  22.08.2011   Uskutočnil sa trojdňový farský výlet do okolia obce Čičmany. Galéria

  10.07.2011   Tohtoročnú odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Juraj Popovič. Galéria

  26.06 2011   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Galéria

  25.12.2010   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

    5.12.2010   V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme mali slávnosť na ktorej bol aj Mikuláš. Galéria

  31.10.2010   Odpustová slávnosť ku patrónke chrámu sv. Paraskeve sa konala za krásneho počasia. Galéria

  10.08.2010   Začali sa práce na likvidácií nepotrebnej starej farskej budovy. Galéria

  26.06.2010   Uskutočnil sa výlet do Krakova Galéria

    6.06 2010   Aj v tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu dvanásť deti. Galéria

    4.06 2010   Po dlhotrvajúcich dažďoch bola veľká povodeň. Fotogaléria

    5.12.2009   Aj tohto roku našu farnosť navštívil Mikuláš. Galéria

    1.11.2009   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Jozef Hromják. Galéria

  12.07.2009   Slávil primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal Kuruc. Fotogaléria

    5.07.2009   Tohtoročná odpustová slávnosť bola pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Galéria

  28.06.2009   Prijal z rúk arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského

  eparchu Sviatosť kňazstva náš rodák Michal Kuruc. Fotogaléria


  14.06.2009   Tohto roku k prvému svätému prijímaniu pristupilo dvanásť deti. Galéria

  31.05.2009   Bola posviacka novej farskej budovy s archijerejskou sv. liturgiou, ktorú celebroval

  o. Mons. arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria


  10.05.2009   Bola posviacka kríža obnoveného rodinou Heleny Maxinčakovej. Fotogaléria

  25.12.2008   Bola vianočná akadémia. Fotogaléria

  26.10.2008   Odpustovú sv. liturgiu ku sv. Paraskeve celebroval o. Miroslav Hricik. Galéria

    6.07.2008   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Galéria

  15.06.2008   Uskutočnil sa výlet pri kapličke spojený s upratovaním. Galéria


  25.05.2008   Aj v tomto roku sme v našej farnosti slávili slávnosť prvého svätého prijímania.

  K sviatosti pristúpilo sedem deti. Galéria


  16.05.2008   Bolo posedenie veriacich z farnosti a blízkeho okolia. Do tanca a na počúvanie hrala

  hudba z Kamienky. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Galéria


  12.04.2008   Vo filiálke Andrejovka sa začali práce s úpravou terénu na stavbu kostola. Galéria

  23.03 2008   Boli paschálne obrady. Fotogaléria

  17.02.2008   Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili v Prešove na intronizácií vladyku Jána Babjaka. Fotogaléria

  21.12.2007   Bola v kostole urobená maľba svätyne. Fotogaléria

  29.07.2007   Mali sme v našej farnosti relikvie blaženého Pavla Gojdiča. Fotogaléria

  15.08.2007   Bolo začaté s výstavbou novej farskej budovy. Dokončená bola v máji 2009. Galéria

  14.10.2007   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Galéria

    6.07.2006   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Galéria

  10.07.2005   Bola odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Galéria

  17.10.2004   Bola odpustová liturgia ku patrónke chrámu sv. Paraskeve. Galéria

  22.06.2003   Prijal z rúk vladyku ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského eparchu Sviatosť kňazstva

  náš rodák Martin Gergelčík. Fotogaléria


  26.4.- 4.5.2003   Boli v našej farnosti Sväté Misie, ktoré vykonali otcovia redemtoristi:

  o. Miroslav Medviď, C.Ss.R. a o. Mikuláš Tressa, C.Ss.R. Fotogaléria

Biblia