Súčasnosť  Orlova
 
Musíte aktualizovať svoj Flash Player,
alebo povoliť JavaScript,
aby webová stránka zobrazila menu.
Get Flash Player
    9.07.2017   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Gača. Fotogaléria

    1.07.2017   Boli ukončené práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Fotoalbum

    4.06 2016   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo šesť deti.

  19.05.2017   Sa uskutočnila púť do Krakova - Lagievniki do kostola Božieho milosrdenstva. Fotoalbum

  30.10.2016   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval a posviacku

  obnoveného chrámu vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Pri tejto priležitosti vladyka udelil o. Michalovi Kurucovi st. právo nosiť nábederník,

  symbol duchovného meča, čím ocenil jeho službu Cirkvi. Fotogaléria

  27.10.2016   Bola v našej farnosti duchovná obnova, ktorú viedol otec ThDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. Foto

  11.07.2016   V máji - júly boli začaté práce na celkovej oprave kaplnky sv. Cyrila a Metoda. Fotalbum

  10.07 2016   Odpustovú sv. liturgiu k sviatku sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Jozef Urvinitka.

    5.06 2016   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo osem deti.

  17.05.2016   Bol zreštaurovaný celý ikonostas, ktorý urobil Miroslav Mindek Fotogaléria

  11.04.2016   V našom chráme sme mali obraz Blahoslavenej Jozafáty Hordaševskej Fotogaléria

    6.01.2016   Bola daná do užívania nádoba na svätenú vodu, ktorá bude veriacim stále k dispozícii. Foto

    6.01.2016   Aj tohto roku bolo požehnanie domov a bytov na požiadanie občanov. Foto

    8.11.2015   V jeseni bol prerobený múrik a zhotovené nové nerezové zábradlie. Fotogaléria

    1.11.2015   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ľubomír Karaffa.

    5.07.2015   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Marek Peter. Fotogaléria

    7.06 2015   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotogaléria

  12.11.2014   V lete a v jeseni boli urobené vonkajšie práce a to, odvodnenie a nový chodník

  okolo chrámu, prerobené pristupové schody, spevnený svah pod cintorínom

  a obnovený náter fasády chrámu. Fotogaléria

  26.10.2014   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Rastislav Janičko.

    6.07.2014   Odpustovú sv. liturgiu pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Miroslav Šimko. Fotogaléria

  11.05.2014   V tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu šesť deti.

  14.04.2014   Boli vymenené lavice v chráme. Foto

  17.11.2013   Bola slávnostná odpustová liturgia v Andrejovke. Fotogaléria

  27.10.2013   Slávnostnú odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve

  celebroval náš rodák o. Martin Gergelčík. Fotogaléria

    5.07.2013  Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Ján Pavlik. Fotogaléria

    2.06.2013   V našej farnosti sa po prvýkrát konala adorácia s Najsvätejšou Eucharistiou po obci. Článok

    2.- 4.2013   Bratia Miroslav a Peter Mindekovci urobili maľbu v cháme sv. Paraskevy. Fotogaléria

    3.- 4.2013   Bola vymenená podlaha v celom chráme. Fotogaléria

        3. 2013   Boli vymenené všetky okná v chráme. Foto

    5.07.2012   Odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval Mgr. Vladimír Sekera - Mikluš. Fotogaléria

    4.07.2012   Bola posviacka mosta. Slávnostnú omšu celebroval a posviacku nového mosta

  vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria

  12.03.2012   V mesiaci marec bola výmenená strecha na lodi chrámu sv. Paraskevy. Fotogaléria

  28.01.2012   V našom chráme sme mali obraz Božieho milosrdenstva. Fotogaléria

  13.11.2011   Posviacku kostola vykonal arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ.

  Kostol v Andrejovke bol zasvätený Svätému hieromučeníkový Jozafátovi. Fotogaléria


  11.11.2011   V Andrejovke bola dokončená stavba nového kostola. Fotogaléria


  30.10.2011   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Ján Hromo. Fotalbum

  22.08.2011   Uskutočnil sa trojdňový farský výlet do okolia obce Čičmany. Fotogaléria

  10.07.2011   Tohtoročnú odpustovú slávnosť sv. Cyrila a Metoda celebroval o. Juraj Popovič. Fotogaléria

  26.06 2011   K prvému svätému prijímaniu v tomto roku pristupilo desať deti. Fotogaléria

    5.12.2010   V predvečer sviatku sv. Mikuláša sme mali slávnosť na ktorej bol aj Mikuláš. Fotogaléria

  31.10.2010   Odpustová slávnosť ku patrónke chrámu sv. Paraskeve sa konala za krásneho počasia. Fotogaléria

  10.08.2010   Začali sa práce na likvidácií nepotrebnej starej farskej budovy. Fotogaléria

    6.06 2010   Aj v tomto roku pristupilo k prvému svätému prijímaniu dvanásť deti. Fotogaléria

    4.06 2010   Po dlhotrvajúcich dažďoch bola veľká povodeň. Fotogaléria

    5.12.2009   Aj tohto roku našu farnosť navštívil Mikuláš. Fotogaléria

    1.11.2009   Odpustovú liturgiu ku patrónke chrámu sv. Paraskeve celebroval o. Jozef Hromják. Fotogaléria

  12.07.2009   Slávil primičnú sv. liturgiu novokňaz o. Michal Kuruc. Fotogaléria

    5.07.2009   Tohtoročná odpustová slávnosť bola pri kaplnke sv. Cyrila a Metoda. Fotogaléria

  28.06.2009   Prijal z rúk arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského

  eparchu Sviatosť kňazstva náš rodák Michal Kuruc. Fotogaléria


  14.06.2009   Tohto roku k prvému svätému prijímaniu pristupilo dvanásť deti. Fotogaléria

  31.05.2009   Bola posviacka novej farskej budovy s archijerejskou sv. liturgiou, ktorú celebroval

  o. Mons. arcibiskup a metropolita ThDr. Ján Babjak PhD., SJ. Fotogaléria


  10.05.2009   Bola posviacka kríža obnoveného rodinou Heleny Maxinčakovej. Fotogaléria

  26.10.2008   Odpustovú sv. liturgiu ku sv. Paraskeve celebroval o. Miroslav Hricik. Fotogaléria

  25.05.2008   Tak ako každý rok, aj v tomto ruku sme v našej farnosti slávili slávnosť

  prvého svätého prijímania. K sviatosti pristúpilo sedem deti. Fotogaléria


  16.05.2008   Bolo posedenie veriacich z farnosti a blízkeho okolia. Do tanca a na počúvanie hrala

  hudba z Kamienky. Zábava sa niesla v pokojnom kresťanskom duchu. Fotogaléria


  12.04.2008   Vo filiálke Andrejovka sa začali práce s úpravou terénu na stavbu kostola. Fotogaléria

  17.02.2008   Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili v Prešove na intronizácií vladyku Jána Babjaka. Fotogaléria

  21.12.2007   Bola v kostole urobená maľba svätyne. Fotogaléria

  29.07.2007   Mali sme v našej farnosti relikvie blaženého Pavla Gojdiča. Fotogaléria

  15.08.2007   Bolo začaté s výstavbou novej farskej budovy. Dokončená bola v máji 2009. Fotogaléria

  22.06.2003   Prijal z rúk vladyku ThDr. Jána Babjaka PhD., SJ prešovského eparchu Sviatosť kňazstva

  náš rodák Martin Gergelčík. Fotogaléria


  26.4.- 4.5.2003   Boli v našej farnosti Sväté Misie, ktoré vykonali otcovia redemtoristi:

  o. Miroslav Medviď, C.Ss.R. a o. Mikuláš Tressa, C.Ss.R. Fotogaléria